Informācija

Veikala noteikumi

Līgumu starp Pircēju un Pārdevēju var noslēgt divējādi.
Pircējam ir tiesības pirms pasūtījuma veikšanas vienoties ar pārdevēju par jebkādiem līguma noteikumiem, tostarp par jebkādiem grozījumiem šajos noteikumos un nosacījumos. Šīs sarunas jāveic rakstiski un jāadresē uz Pārdevēja e-pastu: info@formadore.lv
Ja pircējs atsakās no iespējas noslēgt līgumu individuālu sarunu ceļā, tiek piemēroti šādi noteikumi un nosacījumi un attiecīgās tiesību normas.

NOTEIKUMI

§1 Definīcijas

1. Adrese - iestādes nosaukums, atrašanās apdzīvotajā vietā (ja apdzīvotā vieta ir sadalīta ielās: iela, ēkas numurs, dzīvokļa vai telpas numurs; ja apdzīvotā vieta nav sadalīta ielās: apdzīvotās vietas nosaukums), pasta indekss, pilsēta un valsts.
2. Sūdzības iesniegšanas adrese:
info@formadore.lv
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
3. Piegādes maksa - pieejamo piegādes veidu un to izmaksu kopsavilkums, kas atrodams mājaslapā formadore.lv/informacija/piegade-apmaksa
4. Kontaktinformācija:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
e-mail: info@formadore.lv
telefón: +371 63 138 897
5. Piegāde - transporta pakalpojuma veids, tostarp pārvadātājs un izmaksas, kas norādītas piegādes cenrādī vietnē formadore.lv/informacija/piegade-apmaksa
6. Pirkumu apliecinošs dokuments - rēķins, pavadzīme vai kvīts, kas izsniegta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu: Pievienotās vērtības nodokļa likums
7. Produkta apraksts - atsevišķa veikala sadaļa, kurā ir informācija par konkrēto produktu.
8. Klients- pilngadīga fiziska persona ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskās personas statusa, bet ar tiesībspēju un rīcībspēju, kas veic pirkumu pie Pārdevēja tieši saistībā ar savu uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.
9. Patērētājs - rīcībspējīga fiziska persona, kas veic pirkumu no Pārdevēja, kas nav tieši saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
10. Grozs - preču saraksts, kas sastādīts no veikalā piedāvātajiem produktiem, pamatojoties uz Pircēja izvēli.
11. Pircējs - gan patērētājs, gan klients.
12. Piegādes vieta - Pircēja pasūtījumā norādītā adrese vai saņemšanas vieta.
13. Preču piegādes brīdis - brīdis, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona pārņem preces savā īpašumā.
14. Maksājums - veids, kā veikt apmaksu par līguma priekšmetu un piegādi, kas norādīts vietnē formadore.lv/informacje/piegade-apmaksa
15. Patērētāju tiesības - Patērētāju tiesību aizsardzības likums: Patērētāju tiesību aizsardzības likums
16. Produkts - minimāls un nedalāms preces daudzums, kas var būt pasūtījuma priekšmets un kas ir norādīts Pārdevēja veikalā kā mērvienība, nosakot tās cenu (cena/vienība).
17. Līguma priekšmets - preces un piegāde, kas ir līguma priekšmets.
18. Priekšmets - līguma priekšmets.
19. Preču saņemšanas vieta - preces piegādes vieta, kas nav fiziska adrese, kas norādīta internet veikalā Pārdevēja sniegtajā sarakstā.
20. Lieta - kustama lieta, kas var būt vai ir līguma priekšmets.
21. Veikals - interneta pakalpojums, kas pieejams vietnē formadore.lv un ar kura palīdzību Pircējs var veikt pasūtījumu.
22. Pārdevējs:
FORMADE
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
Nodokļu maksātāja numurs: 749-186-67-05, REGON: 160026099
reģistrēts un redzams CEDIG reģistrā.
BANKAS KONTS: Paysera LT UAB LT753500010016372865
23. Sistēma - savstarpēji sadarbojošos IT ierīču un programmatūras kopums, kas nodrošina datu apstrādi un glabāšanu, kā arī to nosūtīšanu un saņemšanu, izmantojot telekomunikāciju tīklus, īpašas tīkla gala iekārtas, ko parasti dēvē par internetu.
24. Pasūtījuma izpildes laiks - stundu vai darba dienu skaits, kas norādīts produka aprakstā. Darba dienas - dienas no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas.
25. Līgums - līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām vai attālināti ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
26. Defekts - gan fizisks, gan juridisks defekts.
27. Fizisks defekts - pārdotās lietas neatbilstība līgumam, jo īpaši, ja:
a. precei nav tādu īpašību, kādām šāda veida precei vajadzētu būt līgumā norādītā mērķa, apstākļu vai paredzētā lietojuma dēļ;
b. precei nepiemīt īpašības, par kurām Pārdevējs ir pārliecinājis Patērētāju;
c. prece nav piemērota mērķim, par kuru patērētājs ir paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, un pārdevējs nav iebildis pret šādu mērķi;
d. pasūtījums patērētājam tika piegādāts nepilnīgs;
e. ja produkts ir nepareizi samontēts un lietots, ja šīs darbības ir veicis Pārdevējs vai trešā persona, par kuru ir atbildīgs Pārdevējs, vai Patērētājs, kurš ir ievērojis no Pārdevēja saņemtos norādījumus;
f. precei nepiemīt īpašības, kuras precei piešķīris ražotājs vai tā pārstāvis, vai persona, kas, veicot savu uzņēmējdarbību, laiž lietu apgrozībā, vai persona, kas, piešķirot savu nosaukumu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi pārdotajai precei, uzdodas par ražotāju un, ja vien pārdevējs nezināja un, saprātīgi spriežot, nevarēja zināt par šādiem apstākļiem, vai ja to saturs nevarēja ietekmēt patērētāja lēmumu noslēgt līgumu, vai ja to saturs tika labots pirms līguma noslēgšanas.
29. Juridisks defekts - situācija, kad pārdotā lieta ir trešās personas īpašums vai ir apgrūtināta ar trešās personas tiesībām, vai kad no kompetentas iestādes lēmuma vai nolēmuma izriet ierobežojums lietas izmantošanai vai atsavināšanai.
30. Pasūtījums - ar interneta veikala starpniecību veikts Pircēja gribas izteikums, kurā viennozīmīgi norādīts: preču veids un daudzums; piegādes veids; apmaksas veids; piegādes vieta; Pircēja dati un kura mērķis ir tieši noslēgt līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

§2 Vispārīgi nosacījumi

1. Līgums tiek noslēgts latviešu valodā saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem un šiem Noteikumiem.
2. Piegādes vietai jābūt Latvijas Republikas teritorijā.
3. Pārdevējam ir pienākums un tas apņemas sniegt pakalpojumus un preces bez defektiem.
4. Visas Pārdevēja norādītās cenas ir izteiktas eiro ar PVN. Cenās nav iekļautas piegādes izmaksas, kas norādītas piegādes cenrādī.
5. Visus līguma būtiskos noteikumus apstiprina, tiem piekļūst, aizsargā un nodrošina turpmāku piekļuvi šai informācijai šādā veidā:
a. pasūtījuma apstiprinājumu, nosūtot uz norādīto e-pasta adresi: pasūtījumu, proforma rēķinu, informāciju par atteikuma tiesībām, šos noteikumus un nosacījumus pdf versijā, atteikuma veidlapas paraugu pdf versijā, saites uz noteikumu un nosacījumu un atteikuma veidlapas paraugu, lai tos lejupielādētu patstāvīgi;
b. komplektētam pasūtījumam, kas nosūtīts uz norādīto preču piegādes vietu, pievienot izdrukātu pirkuma apliecinājumu, informāciju par atteikuma tiesībām, šos noteikumus un nosacījumus, kā arī atteikuma veidlapas paraugu.
6. Izmantojot distances saziņas līdzekļus, Pārdevējs neiekasē maksu par saziņu ar viņu, un pircējs sedz ar to saistītās izmaksas saskaņā ar līgumu, ko viņš ir noslēdzis ar trešo personu, kura sniedz viņam konkrētu pakalpojumu, kas pieļauj attālinātu saziņu.
7. Pārdevējs nodrošina Pircējam, kurš izmanto sistēmu, optimālu veikala darbību šādās pārlūkprogrammās: IE versija 7 vai jaunāka, FireFox versija 3 vai jaunāka, Opera versija 9 vai jaunāka, Chrome versija 10 vai jaunāka, Safari ar jaunākajām JAVA un FLASH versijām uz ekrāniem ar horizontālo izšķirtspēju virs 1024 px. trešo pušu programmatūras izmantošana, kas ietekmē pārlūkprogrammu darbību un funkcionalitāti: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari var ietekmēt optimālu veikala atspoguļošanu, tāpēc, lai iegūtu pilnu veikala formadore.lv funkcionalitāti, Jums vajadzētu atslēgt visus šos pārlūkus.
8. Pircējs var izmantot iespēju atļaut veikalam iegaumēt viņa datus, lai atvieglotu nākamā pasūtījuma veikšanu. Lai to izdarītu, Pircējam ir jānorāda lietotājvārds un parole, lai piekļūtu savam kontam. Lietotājvārds un parole ir rakstzīmju virkne, ko izveido pircējs, kura pienākums ir glabāt tos slepenībā un aizsargāt no trešo personu nesankcionētas piekļuves. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā apskatīt, labot, atjaunināt savus datus un dzēst savu kontu veikalā.

§3 Līguma noslēgšana un izpilde

1. Pasūtījumus var veikt 24 stundas diennaktī.
2. Lai veiktu pasūtījumu, Pircējam ir jāveic vismaz šādas darbības, no kurām dažas var atkārtoties vairākas reizes:
a. preces pievienošana grozam;
b. piegādes veida izvēle;
c. maksājuma veida izvēle;
d. preces piegādes vietas izvēle;
e. pasūtījuma veikšana, izmantojot pogu "Pasūtījums ar maksājuma saistībām".
3. Līgums ar patērētāju tiek noslēgts, kad tiek veikts pasūtījums.
4. Patērētāja pasūtījuma, kura apmaksas veids izvēlēts pēc piegādes, izpilde notiek nekavējoties, bet pasūtījuma, kas apmaksāts ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu, izpilde notiek pēc tam, kad Patērētāja maksājums ir saņemts Pārdevēja kontā.
5. Līgums ar Pircēju tiek noslēgts tad, kad Pārdevējs pieņem pasūtījumu un informē Pircēju 48 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
6. Klienta pasūtījuma, kura apmaksas veids izvēlēts pēc piegādes, izpilde notiek nekavējoties, bet pasūtījums, kas apmaksāts ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu, pēc tam, kad Patērētāja maksājums ir saņemts Pārdevēja kontā.
7. Klienta pasūtījuma izpilde var būt atkarīga no visas pasūtījuma vērtības vai tās daļas samaksas vai tirdzniecības kredīta limita saņemšanas vismaz pasūtījuma vērtības apmērā, vai no Pārdevēja piekrišanas nosūtīt pasūtījumu skaidrā naudā (ja izvēlēta apmaksa piegādes brīdī).
8. Līguma priekšmetu nosūta termiņā, kas norādīts produkta aprakstā, un pasūtījumiem, kas sastāv no vairākiem produktiem, - ilgākajā termiņā, kas norādīts produktu aprakstā. Termiņš sākas, kad pasūtījums tiek apstrādāts.
9. Iegādātais līguma priekšmets kopā ar Pircēja izvēlēto pārdošanas dokumentu tiek nosūtīts ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu uz Pircēja pasūtījumā norādīto preces izsniegšanas vietu kopā ar minētajiem pievienotajiem pielikumiem. līdz §2 5. punkta b) apakšpunktam.

§4 Atteikuma tiesības

1. Patērētājam saskaņā ar Patērētāju tiesību likuma 12. pantu ir tiesības atkāpties no distances noslēgta līguma, ievērojot likumā norādītos nosacījumus.
2. Termiņš, lai atteiktos no distances līguma, ir 14 dienas no preces piegādes dienas, un pietiek ar paziņojuma nosūtīšanu pirms tā termiņa beigām, lai termiņš būtu ievērots.
3. Paziņojumu par atteikšanos no līguma Patērētājs var iesniegt uz veidlapas, kuras paraugs ir pievienots kā Patērētāju likuma 2. pielikums, uz veidlapas, kas pieejama vietnē formadore.lv/informacje/atgriesanas-nosacijumi vai citā rakstiskā formā saskaņā ar Patērētāju likumu.
4. Pārdevējs izslēdz iespēju iesniegt paziņojumu par atteikumu, kas nav rakstisks.
5. Pārdevējs apstiprina Patērētājam e-pastā (norādīts līguma noslēgšanas brīdī un citā, ja tas ir norādīts iesniegtajā paziņojumā) paziņojuma par atteikšanos no līguma saņemšanu.
6. Atteikuma gadījumā tiek uzskatīts, ka līgums nav noslēgts.
7.Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
8. Patērētājs uz sava rēķina un riska nosūta atpakaļ preces, kas ir līguma, no kura viņš ir atteicies, priekšmets.
9. Patērētājs ir atbildīgs par jebkādu līguma priekšmeta vērtības samazināšanos, kas rodas, lietojot preci vairāk, nekā nepieciešams, lai noteiktu tās raksturu, īpašības un darbību.
10. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
11. Ja patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.
12. Pārdevējs atgriež veikto maksājumu, izmantojot to pašu apmaksas metodi, ko izmantojis Patērētājs, ja vien Patērētājs nav skaidri piekritis citai apmaksas metodei, kas Patērētājam nerada nekādas papildus izmaksas.
13. Pārdevējs var aizturēt no Patērētāja saņemtā maksājuma atmaksu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis preci atpakaļ vai Patērētājs ir iesniedzis pierādījumus par tās atgriešanu, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.
14. Patērētājs nav tiesīgs atkāpties no līguma:
a. kura cena vai atlīdzība ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var notikt pirms atteikuma termiņa beigām;
b. kurā pakalpojuma priekšmets ir prece, kas ražota pēc patērētāja specifikācijām vai kalpo viņa individuālo vajadzību apmierināšanai;
c. kurā pakalpojuma priekšmets ir prece, kas ātri bojājas vai kam ir īss derīguma termiņš;
d. ja līguma priekšmets ir prece, kas piegādāta aizzīmogotā iepakojumā, kuru pēc atvēršanas veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, ja iepakojums ir atvērts pēc piegādes;
e. ja līguma izpildes priekšmets sastāv no priekšmetiem, kas pēc savas būtības pēc piegādes nav atdalāmi no citiem priekšmetiem;
f. ja pakalpojuma priekšmets ir skaņas vai attēla ieraksti vai datorprogrammas, kas piegādātas aizzīmogotā iepakojumā, ja iepakojums tiek atvērts pēc piegādes;
g. par digitālā satura piegādi, kas nav ierakstīts materiālā datu nesējā, ja izpilde ir sākta ar patērētāja skaidru piekrišanu pirms atteikuma termiņa beigām un pēc tam, kad tirgotājs ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību zaudēšanu;
h. par laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādi, izņemot abonēšanas līgumu.

§5 Garantija

1. Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 16. panta 4. punktu, ja ražotājs devis precei komercgarantiju attiecībā uz ilgizturību noteiktā laikposmā, ražotājam ir pienākums nodrošināt patērētājam preces neatbilstības novēršanu vai preces apmaiņu atbilstoši šā likuma 28. pantam visā šajā laikposmā. Ražotājs var patērētājam piedāvāt labvēlīgākus nosacījumus.
2. Pārdevējs ir atbildīgs pret Patērētāju saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3. nodaļu (Preces un pakalpojuma atbilstība līguma noteikumiem).
3. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par jebkuru preces piegādes dienā esošu neatbilstību, kas atklājas divu gadu laikā no preces piegādes dienas. Ja precei ar digitāliem elementiem ir paredzēta digitālā satura vai digitālā pakalpojuma pastāvīga piegāde noteiktā laikposmā, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs arī par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstību, kas atklājas divu gadu laikā, sākot no šādas preces piegādes brīž
4. Ja iegādātajai precei ir defekts, patērētājs var:
a. iesniegt paziņojumu ar lūgumu samazināt cenu;
b. iesniegt paziņojumu par atteikšanos no līguma;
ja vien Pārdevējs nekavējoties un bez liekām neērtībām patērētājam neaizstāj bojāto preci ar preci bez defektiem vai nenovērš defektu. Tomēr, ja Pārdevējs jau ir nomainījis vai salabojis preci vai ja Pārdevējs nav izpildījis savu pienākumu nomainīt preci pret preci bez trūkumiem vai novērst defektus, Pārdevējs nav tiesīgs nomainīt preci vai novērst defektus.
5. Patērētājs Pārdevēja piedāvātā defektu novēršanas vietā var prasīt aizstāt preci ar preci bez defektiem vai prasīt defekta novēršanu, ja vien preces atbilstības nodrošināšana līgumam Patērētāja izvēlētajā veidā nav neiespējama vai prasītu pārmērīgas izmaksas salīdzinājumā ar Pārdevēja piedāvāto veidu. Izvērtējot pārmērīgās izmaksas, ņem vērā preces vērtību bez defekta, konstatētā defekta veidu un nozīmīgumu, kā arī neērtības, kurām Patērētāju pakļautu cits apmierināšanas veids.
6. Patērētājs nevar atteikties no līguma, ja defekts ir nebūtisks.
7. Ja iegādātajai precei ir defekts, patērētājs var:
a.pieprasīt, lai prece tiktu aizstāta ar tādu, kurai nav defektu;
b. pieprasīt novērst defektu.
8. Pārdevēja pienākums ir aizstāt bojāto preci ar preci bez defektiem vai novērst defektu saprātīgā termiņā, neradot liekas neērtības patērētājam.
9. Pārdevējs var atteikties izpildīt Patērētāja lūgumu, ja Pircēja izvēlētajā veidā nav iespējams nodrošināt preces ar trūkumiem atbilstību līgumam vai ja, salīdzinot ar citiem iespējamiem veidiem, kā nodrošināt tās atbilstību līgumam, tas prasītu pārmērīgas izmaksas.
10. Ja prece ar trūkumiem ir samontēta, patērētājs var prasīt, lai pārdevējs to demontē un atkal samontē pēc tam, kad prece ir nomainīta vai defekts ir novērsts, bet patērētājam ir pienākums segt daļu no saistītajām izmaksām, kas pārsniedz pārdotās lietas cenu, vai prasīt, lai pārdevējs sedz daļu no demontāžas un atkārtotas montāžas izmaksām, nepārsniedzot pārdotās lietas cenu. Pārdevēja saistību nepildīšanas gadījumā, Patērētājs ir tiesīgs veikt šīs darbības uz Pārdevēja rēķina un riska.
11. Patērētājam, kurš izmanto garantijas tiesības, ir pienākums piegādāt bojāto preci uz pretenzijā norādīto adresi uz Pārdevēja rēķina, savukārt, ja preces veida vai uzstādīšanas apstākļu dēļ, preces piegāde Patērētājam būtu pārmērīgi apgrūtināta, Patērētājam ir pienākums preci nodot Pārdevējam vietā, kur tā piegādāta. Ja Pārdevējs nepilda savas saistības, Patērētājam ir tiesības nosūtīt preci atpakaļ uz Pārdevēja rēķina un riska.
12. Aizstāšanas vai remonta izmaksas sedz Pārdevējs, izņemot §4 9 apakšpunktā aprakstīto gadījumu.
13. Pārdevējam ir pienākums pieņemt no Patērētāja preci ar trūkumiem, ja prece tiek aizstāta ar preci bez trūkumiem vai ja līgums tiek atcelts.
14. Pārdevējs četrpadsmit dienu laikā atbildēs uz:
a. paziņojumu ar lūgumu samazināt cenu;
b. iesniegto paziņojumu par atteikšanos no līguma;
a. pieprasījumu, lai prece tiktu aizstāta ar tādu, kurai nav defektu;
b. pieprasījumu novērst defektu.
Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka viņš ir atzinis patērētāja paziņojumu vai pieprasījumu par likumīgu.
15. Pārdevējs ir atbildīgs saskaņā ar garantijas noteikumiem, ja fiziskais defekts ir atklāts pirms divu gadu termiņa beigām no brīža, kad prece ir nodota patērētājam, un, ja pārdošanas priekšmets ir lietota prece, pirms viena gada termiņa beigām no brīža, kad prece ir nodota patērētājam.
16. Patērētāja prasība par defekta novēršanu vai pārdotās preces nomaiņu pret bezdefektu preci noilgst vienu gadu pēc defekta atklāšanas dienas, bet ne agrāk kā divus gadus pēc tam, kad prece ir nodota patērētājam, un, ja pārdošanas priekšmets ir lietota prece, - pirms viena gada pēc tam, kad prece ir nodota patērētājam.
17. Gadījumā, ja Pārdevēja vai ražotāja norādītais preces derīguma termiņš beidzas vēlāk nekā divus gadus pēc preces nodošanas Patērētājam, Pārdevējs saskaņā ar garantiju ir atbildīgs par visiem preces fiziskajiem defektiem, kas konstatēti pirms šī termiņa beigām.
18. Patērētājs §4 sadaļas noteiktajos termiņos var iesniegt paziņojumu par atteikšanos no līguma vai cenas samazināšanu pārdotās lietas fiziska defekta dēļ, un, ja patērētājs ir pieprasījis lietu nomainīt pret lietu bez defekta vai novērst defektu, termiņš paziņojuma iesniegšanai par atteikšanos no līguma vai cenas samazināšanu sākas no brīža, kad ir beidzies termiņš, kurā lieta jānomaina vai jānovērš defekts.
19. Ja tiesā vai šķīrējtiesā tiek celta prasība par kādu no garantijas tiesībām, pārējo tiesību, uz kurām patērētājam ir tiesības saskaņā ar šo sadaļu, izmantošanas termiņš tiek apturēts līdz tiesvedības pabeigšanai. Tas pats attiecas arī uz mediācijas procesu, bet citu Patērētājam pienākošo garantijas tiesību izmantošanas termiņš sākas no dienas, kad tiesa atsakās apstiprināt pirms mediatora noslēgto izlīgumu vai mediācija ir nesekmīga.
20. Garantijas tiesību izmantošanai attiecībā uz pārdotās lietas juridiskajiem defektiem piemēro §4 sadaļas, izņemot to, ka termiņš sākas no dienas, kad patērētājs uzzināja par defekta esamību, un, ja patērētājs par defekta esamību uzzināja tikai trešās personas prasības rezultātā, - no dienas, kad lēmums, kas pieņemts strīdā ar trešo personu, stājās spēkā.
21. Ja preces defekta dēļ patērētājs ir iesniedzis paziņojumu par atteikšanos no līguma vai cenas samazinājumu, viņš/viņa var pieprasīt atlīdzināt zaudējumus, kas viņam/viņai radušies, noslēdzot līgumu, nezinot par defekta esamību, pat ja zaudējumi radušies tādu apstākļu dēļ, par kuriem pārdevējs nav atbildīgs, un jo īpaši viņš/viņa var pieprasīt atmaksāt līguma noslēgšanas izmaksas, preču savākšanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas un apdrošināšanas izmaksas, atmaksāt veiktos izdevumus, ciktāl viņš/viņa nav guvis no tiem labumu un nav saņēmis tos atpakaļ no trešās personas, un atlīdzināt procesa izmaksas. Tas neskar noteikumus par pienākumu atlīdzināt zaudējumus saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem.
22. Defekta konstatēšanas termiņa beigas neliedz izmantot garantijas tiesības, ja Pārdevējs ir krāpnieciski slēpis defektu.

§6 Privātuma politika

1. Veikala Patērētāju sniegto personas datu pārzinis ir Pārdevējs.
2. Sīki izstrādāti noteikumi par veikala pasūtījumu izpildei izmantoto personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu ir aprakstīti Privātuma politikā, kas atrodama vietnē: formadore.lv/informacija/privatuma-politika

§7 Personas datu aizsardzība

1. Personas datu pārzinis ir FORMADE Michał Wrzesień, Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, e-pasts: info@formadore.lv Visi pieprasījumi par Jūsu personas datiem jāadresē uz šo e-pasta adresi.
2. Administrators vāc un apstrādā Jūsu personas datus ar Jūsu piekrišanu un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jums ir tiesības nesniegt Noteikumos un nosacījumos norādītos personas datus, kas nepieciešami līguma noslēgšanai, taču tas izraisīs līguma noslēgšanas neiespējamību.
3. Jūsu dati tiek kopīgoti ar trešajām pusēm tikai tādēļ, lai mēs varētu Jums pilnībā nodrošināt šajos noteikumos un nosacījumos minētos pakalpojumus.
4. Mēs glabājam personas datus Eiropas Ekonomikas zonā. Tos var pārsūtīt un apstrādāt ārpus šīs teritorijas saskaņā ar tiesību aktiem, izmantojot atbilstošus datu aizsardzības pasākumus.
5. Lai pieprasītu mūsu rīcībā esošo Jūsu datu kopiju, nosūtiet pieprasījumu uz mūsu e-pasta adresi: info@formadore.lv.
6. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā septiņus gadus pēc tam, kad ir beidzies nolūks, kādam tie tika vākti.
7. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot tos, atjaunināt, lūgt tos izdzēst, ierobežot to apstrādi, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības nepiemērot automatizētu lēmumu pieņemšanu, tiesības iebilst un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
8. Administrators apkopo datus tikai statistikas un attīstības nolūkos un tikai iekšējiem mērķiem, un tas neietver nekādu lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz datu subjektu.

§8 Nobeiguma noteikumi

1. Nekas šajos noteikumos un nosacījumos nav paredzēts Pircēja tiesību pārkāpšanai. To nevar interpretēt arī šādā veidā, jo gadījumā, ja kāda noteikumu un nosacījumu daļa neatbilst piemērojamajiem tiesību aktiem, Pārdevējs paziņo par šo tiesību aktu pilnīgu ievērošanu un piemērošanu apstrīdētā noteikumu un nosacījumu noteikuma vietā.
2. Reģistrētie Pircēji par izmaiņām noteikumos un nosacījumos un to darbības jomā tiks informēti pa e-pastu (uz e-pasta adresi, kas norādīta reģistrējoties vai veicot pasūtījumu). Paziņojums tiks nosūtīts vismaz 30 dienas pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā. Tiks veikti grozījumi, lai saskaņotu noteikumus ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
3. Noteikumu un nosacījumu aktuālā versija vienmēr ir pieejama pircējam sadaļā "Noteikumi un nosacījumi" (formadore.lv/informacija/veikala-noteikumi). Pasūtījuma apstrādes laikā un visā pēcpārdošanas aprūpes periodā Pircējam ir saistoši noteikumi un nosacījumi, kurus Pircējs pieņēma, veicot pasūtījumu. Izņemot gadījumus, kad Patērētājs uzskata, ka tā ir mazāk izdevīga nekā pašreizējā, un informē Pārdevēju par pašreizējās izvēles izvēli, ja tā ir piemērojama.
4. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi, tiek piemēroti attiecīgie piemērojamie tiesību akti. Ja Patērētājs to vēlas, strīdus risina ar starpniecības vai šķīrējtiesas palīdzību. Pēdējā instancē lietu izskata vietējās un materiālās jurisdikcijas tiesa.
5. Visas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju par Noteikumiem tiek risinātas sarunu ceļā. Ja Puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
6. Pircējs (patērētājs) var iesniegt pieprasījumus un/vai sūdzības par veikalā iegādātajām precēm vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010, zvanot uz tālruni: +371 654 525 54, rakstot uz e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv vai aizpildot pieteikuma veidlapu Elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr/ . Pēdējais nosacījums neattiecas uz Pircējiem/Uzņēmējiem.

Warszawa, 13.04.2023

noteikumu versija līdz 24.12.2014